Syndic

Als syndicus in Knokke-Heist kunnen wij door onze jarenlange ervaring rekenen op een vertrouwd team van aannemers, specialisten en technici. Onze dienstverlening voor het beheer van uw gebouw of appartement heeft voornamelijk betrekking op 3 niveaus.

Administratief beheer

We staan in voor de jaarlijkse algemene vergadering (zowel in Nederlands als Frans) en notuleren ook verschillende andere besprekingen of beraadslagingen. Als syndicus komen we tussen in alle contractuele relaties namens en voor rekening van alle mede-eigenaars ten opzichte van derden en voeren we alle noodzakelijke briefwisseling tussen de individuele mede-eigenaars, bewoners en derden.

Technisch beheer

Voor het technisch beheer van uw mede-eigendom stellen we 3 essentiƫle objectieven voorop:

  • de technische installaties maximaal bedrijfsklaar houden;
  • occasionele defecten snel herstellen;
  • uw gemeenschappelijk patrimonium in stand houden.

Financieel beheer

Als beheerder van gebouwen garanderen we een vlotte betaling van de gemeenschappelijke rekeningen en verrekenen we de gemaakte kosten tussen de mede-eigenaars. Alle uitgevoerde betalingen worden uiteraard bekrachtigd met een bewijsstuk. Bij achterstallige betalingen sturen we rappels en brengen we de nodige nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen in rekening (ten laste van de in gebreke blijvende partij).

Onze duidelijke en transparante semestriƫle kostenafrekening omvat telkens per afrekeningsperiode:

  • een individuele afrekening per kavel (privatief);
  • alle te verdelen kosten (zowel uitbatings-, verbruiks- als investeringskosten);
  • het totaal te verdelen bedrag van de volledige afrekening, opgesplitst per kostensoort;
  • details van de factuur;
  • de balans.

Uiteraard verloopt alles volledig volgens het reglement van mede-eigendom en volgens wat conventioneel bepaald werd door de algemene vergadering.

Heeft u vragen over het beheer van uw gebouw of bent u op zoek naar een syndicus in Knokke? Contacteer ons geheel vrijblijvend voor een afspraak via syndic@immomelkert.be of op het nummer 050 60 34 71.